SALTILPASNING

Som terapeut har jeg i flere år sett hvor viktig det er at hesten har en riktig tilpasset sal på ryggen. Feil tilpasset utstyr kan gi store belastningsskader direkte samt at hesten på grunn av skaden gjerne begynner å begrense eller endre sine bevegelser og skaden spres til andre deler av kroppen.

Jeg har i 7 år som terapeut skapt meg mye erfaring med det å alltid ved behandling sjekke salen til hesten og konkludere med om den passer eller ikke, men forsøkt å overlate til andre å tilpasse ny sal. De siste 2,5 årene har jeg sett at behovet for kvalifiserte personer innen dette yrket er stort og antallet kvalifiserte få og har jobbet for å selv bli det.

Min kompetanse innen feltet overgår allerede de fleste som kaller seg saltilpassere i norge, men jeg satser på å bli internasjonalt kvalifisert hos Society of Master Saddlers. Sammen med min terapeut – utdannelse vil dette gjøre min kompetanse ganske unik her i norge.

Jeg har foreløpig tilknyttet meg to produsenter av saler som jeg formidler til mine kunder.
Kent & Masters og WOW – saddles (se produkter).
Saltilpasningen er en møysommelig og svært viktig prosess og jeg selger ikke en sal hvis den ikke passer. Jeg ser på saltilpasningen som en måte å kunne hjelpe også utover behandlingen ved å eliminere en mulig årsak til smerter og skader hos hest. Derfor har jeg også funnet produktet Wow-saddles som jeg mener er den salen som best tar hensyn til hestens bevegelser og individuelle bygning samt at den gir mulighet til tilpasning til både hestens kropp og rytterens.Publiseringsløsning levert av UENO

Copyright © 2014-2021 Dyrisk Helse